DCU 3.0

DCU 3.0

Jednotka DCU 3.0 je určena pro vozidla Subaru Sti model N14 a dále, tedy pro modely od roku výroby 2008. Celý systém je otevřeným, programovatelným systémem řízení trakce vozidla s možností individuálního nastavení uživatelem.

Jednotka byla určena primárně pro sportovní vozidla, a následná praxe ukázala, že dokáže být velkým přínosem taktéž pro vozidla sériová. V sériových vozidlech plně spolupracuje se všemi ostatními systémy, ABS, VDC, či asistentem rozjezdu. To znamená, že po její instalaci do vozidla vše funguje zcela normálně, na přístrojové desce nejsou signalizovány žádné poruchy nebo problémy. Instalace do vozidla znamená její upevnění do vozidla a připojení konektoru s kabeláží z původní, sériové jednotky. Veškerá tato činnost je bez jakéhokoliv nežádoucího zásahu do vozidla, jako je vrtání nebo úprava sériové kabeláže. Obsluha jednotky (přepínání map, automatického nebo manuálního režimu, přizpůsobení jednotky vozidlu) se děje pomocí sériových ovládacích prvků středního diferenciálu na středním panelu vozidla. Signalizace zvolené mapy a funkce okamžitého sevření středního diferenciálu je indikována na LCD panelu přístrojové desky, nebo na přídavném displeji E.P.S..

LCD panel

Displej je primárně určen pro použití v závodním voze a to z důvodu lepší okamžité přehlednosti o stavu a práci jednotky DCU 3.0. Nicméně není problém jej použít i v sériovém vozidle, jeho připojení je velmi jednoduché, opět bez jakéhokoliv zásahu do sériové kabeláže vozidla.

Na tomto přídavném displeji se zobrazuje číslo zvolené mapy, zeleným sedmisegmentovým číslem, okamžité sevření středního diferenciálu řadou šesti žlutých LED diod a případná porucha nekterého z ABS čidel, rozsvícením odpovídající červené LED diody.

Co je systém DCU 3.0:

Systém je výsledkem dlouhodobé práce a úsilí řízení trakce sportovních vozidel, prostřednictvím optimálního řízení středního diferenciálu. Získané zkušenosti jsou aplikovatelné i pro řízení středního diferenciálu v sériových vozidlech a tak zlepšení jejich jízdních vlastností. Systém však nedokáže překonat, či obelstít fyzikální zákony a  výrobce tedy nenese žádné následky při jeho neodborném zapojení, nastavení, naprogramování  nebo nevhodném používání.

Systém přináší:

 • zlepšení čitelnosti vozidla
 • zlepšení jízdních vlastností vozidla
 • zlepšení ovladatelnosti vozidla
 • zásadní odstranění nedotáčivosti vozidla
 • výrazné zlepšení brzdění vozidla, především na nezpevněném povrchu a sněhu
 • možnost využití vozidla blíž hraně fyzikálních zákonů
 • snížení opotřebení pneumatik, při zachování původního jízdního stylu

Rozsah dodávky:

 • jednotka DCU3.0
 • kabel pro programování jednotky
 • CD ROM s instalačním manuálem, popisem systému a programem pro úpravu map
 • volitelně -  dodatečný přídavný displej s kabeláží pro jeho připojení do vozidla

Režimy práce jednotky:

Automatický režim

V automatickém režimu pracuje jednotka na základě sofistikovaného programu a vypočítává okamžité sevření středního diferenciálu na základě informací od jednotlivých, dodatečně připojených čidel:

 • polohy plynového pedálu
 • tlaku v sacím potrubí motoru
 • otáček motoru
 • senzoru natočení úhlu volantu
 • YAW senzoru
 • tlaku v brzdovém snímači
 • spínači brzdových světel
 • spínači ruční brzdy
 • spínači zpátečky
 • rychlostech jednotlivých kol
 • rychlosti vozidla

Manuální režim

V manuálním režimu pracuje jednotka na základě pevně, manuálně nastaveného sevření středního diferenciálu a informaci o stavu ruční brzdy. Ostatní čidla jsou pro řízení neaktivní.

Ovládání:

 • veškeré ovládací prvky jsou shodné se sériovými prvky ovládání středního diferenciálu.
 • s osobním počítačem se jednotka propojuje standardním kabelem USB_A na USB_B.

Signalizace a zobrazení:

Informace o stavu a práci systému jednotky DCU 3.0 jsou zobrazovány LCD displejem na sériové přístrojové desce, případně spolu s dodatečným displejem E.P.S.

Startovací program:

Po uvedení jednotky do startovacího programu je sevření středního diferenciálu 100%, ruční brzda je neaktivní. Po dosažení uživatelsky nastavené rychlosti vozidla přejde systém do automatického režimu. V Manuálním režimu „Start program“ nefunguje!!!

Diagnostika systému:

Systém po zapnutí zapalování provede kontrolu obvodu elektromagnetické cívky středního diferenciálu. Pokud je cívka nebo její obvod přerušený, kontrolka AUTO na přístrojové desce bliká frekvencí 1Hz, stejně tak bliká na dodatečném displeji číslo nastavené mapy. V případě, že je cívka nebo její obvod zkratován, blikají shora uvedené prvky dvojnásobnou frekvencí 2Hz, tedy dvakrát za vteřinu a dojde k odpojení výkonového napájení cívky středního diferenciálu.

Přednastavené mapy:

V jednotce je standardně naprogramováno 6 map:

 1. Suchý asfalt rychlý
 2. Suchý asfalt technický
 3. Mokrý asfalt
 4. Šotolina rychlá, nebo voda na silnici
 5. Šotolina technická, nebo hodně vody, posypu, bláta na silnici, sníh
 6. Sníh, pneu s hřebíky, v sériovém voze mapa pro driftování

Aktuální verze:

 • jednotka V04.2014.2-1
 • program jednotky DCU 3.0.1
 • obslužný program CDM 2.0